MALAYSIAN WOOD AWARDS 2017

BALAU, 2nd PRIZE, GALERI GLULAM JOHOR BAHRU, JOHOR

BCI ASIA

TOP TEN MALAYSIA ARCHITECTS 2012

BCI ASIA

TOP TEN MALAYSIA ARCHITECT 2010

AKZO NOBEL

TOP TEN ARCHITECTS 2010

GALERI GLULAM 2017

PROGRAM LAWATAN KERJA AMALAN PEMBINAAN LESTARI