06/02/2024

ELEMEN ASAS SENIBINA MASJID

Masjid An Nabawi mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap senibina masjid sehingga ke hari ini. Dengan terbinanya Masjid An Nabawi menyinari kota Madinah, sejarah memaparkan senibina malar segar masjid yang membawa konsep kesederhanaan dan bersesuaian dengan konteks alam sekitar setempat dalam adaptasi rekaan. Meskipun Masjidil Haram dibina sebelum Masjid An Nabawi, namun Masjidil Haram turut dipengaruhi oleh senibina Masjid An Nabawi Di dalam rekaan laman separa terbuka (courtyard) dan tanpa pengkhususan dalam ruangan, dan Menara merupakan asas kepada penyusunan ruang. Pengcahayan dan bebayang yang terhasil di ruang halaman (courtyard) meredupkan ruangan terbuka tersebut yang merupakan elemen utama dalam rekaan sesebuah masjid.

ELEMEN ASAS SENIBINA MASJID
ELEMEN ASAS SENIBINA MASJID
ELEMEN ASAS SENIBINA MASJID
ELEMEN ASAS SENIBINA MASJID
ELEMEN ASAS SENIBINA MASJID